Innhouse to silna technologicznie i merytorycznie grupa osób,
która rozwiązuje problemy i wdraża nowe pomysły.